Price estimate calculator

Prices are subject to change without notice all prices in NOK eksclusive taxes | Print table | Print table
Hovedelementer Beskrivelse Kvantitet   Pris Delsum
Oppstart Tilpassninger metadata
1500 kr/t 0 kr
  Tilpassninger grafikk timer 1200 kr/t 0 kr
  Opplæring dager 6000 kr/t 0 kr
Tilpassninger timer 1500 kr/t 0 kr
    Totalt oppstart: 0 kr
Online storage Antall TB lagringsplass på online tjenestevolum. Online storage kreves for bruk av “Destinations” og High- res download m.m.. Kan utvides med 1 TB trinn á kr 1000,-/mnd.
  1000 kr/TB 0 kr/mnd
Archive storage Langtidslagring - kan brukes med Library software, men “Destinations” vil ikke være aktivert. Faktureres kvartalsvis
  500 kr/TB 0 kr/mnd
Archive Back-up storage Kopi av “Archive storage” på annen lokasjon. Transportkostnader kan tilkomme.
  500 kr/TB 0 kr/mnd
Upload Upload - en webapp som muliggjør opplasting av alle typer materiale via internett. Det brukes Aspera software for maksimering av sikkerhet og hastighet opp til 40 Mbit/s. Høyere hastigheter på forespørsel. N/A   No license fee.  
Review & Approval Review & Approval - en webapp til utveksling av materiale i en godkjenningsprosess, f.eks postprod eller masterforsendelser. Tidskoder med kommentarer distribueres via mail eller direkte til redigerer, prodass og lignende.


  3000 kr/mnd

1500 kr/mnd
0 kr/mnd

0 kr/mnd
Library Fullstendig arkivløsning for alt digitalt materiale, video, lyd, bilde og dokumenter med player for lyd og bilde. Metadata sørger for smart organisering med dynamiske søkefunksjoner. Destinations kan tilpasses de fleste distribusjonsbehov.


  3000 kr/mnd

1500 kr/mnd
0 kr/mnd

0 kr/mnd
Admin Webmodul for administrasjon av brukere, grupper og rettigheter. Batch-tagging av metadata for arkivmateriale. Opprettelser av prosjekter og mailinglister.
  1500 kr/mnd 0 kr/mnd
    Totalt månedskost: 0 kr
Digitalisering Digitalisering til “Library”.
Inkluderer en person med inntil 5 kanaler for opptak. Avhenger av formater og maskinbehov.

  3000 kr/skift 0 kr
    Totalt digitalisering:
(Prisen kan variere etter masterformat)
0 kr
       
Kommentarer